Daniela Popov Jovanović
Daniela Popov Jovanović je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za srpski jezik i književnost, kao i na Katedri za rumunski jezik i kulturu 1996. godine. Radila je kao novinar za dvojezične časopise koji promovišu prevođenje srpske i rumunske književnosti i sama je prevela brojne pesme, priče, eseje i članke rumunskih autora.