Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovde
NaslovnaKnjigeBlogMagazinNagradeMala LagunaU pripremiKlub čitalaca
20.09.2011.

BmK

Igor Marojević

Od svih idioma, u srpskom jeziku je u verovatno najživljoj upotrebi psovaèka sintagma koju je svojevremeno opevala beogradska grupa "Familija" u svom jednostavno logièno nazvanom songu: "Boli me kita". Na svom spoljnem nivou, u pitanju je puki vulgarni idiom koji služi forsiranom ispoljavanju blaženstva u, pretežno, ne tako povoljnim trenucima. Meðutim, upotreba ove sintagme u stvari je znatno slojevitija i manje uhvatljiva nego što to isprva izgleda i što bi se želelo. O tome u nekoj meri može da svedoèi èak i brzometna analiza njenih izvedenica.

U metaforièkom sloju dotiène psovke, jedan, recimo, manje-više pomirljiv stav iskazan je pominjanjem organa polnog nagona. To deluje ako ne sasvim protivreèno, a ono bar neiskreno. Samim tim što je izvesna fleksibilnost tu opisana na grub i rezolutan naèin. Meðutim, tvrd manir ovde jeste srazmeran duhovnoj – epskoj – konotaciji psovke nastaloj samim njenim baziranjem na bolu.

Ali zašto bi ud uopšte boleo? Onaj koji je izmislio tu sintagmu i ko je koristi, za najširu upotrebu je dakle jezièki kreirao odnosno masovno prihvatio da se bavi jednom vrlo retkom situacijom. Kada ud uopšte boli? Kad pukne kožica? Zašto bi nekom bilo svejedno ako bi mu se to desilo. Drugim reèima, zašto èovek kad hoæe da kaže da mu je svejedno, kaže da mu je povreðen najdragoceniji telesni ponos? Ostaje da pretpostavimo da se onda sintagmom "BmK", iskazuje spremnost ako ne na blaženstvo i pomirljivost a ono pre svega na trpljenje (bola). Pa, ko je stvarno osetio podmuklo-veseli bol èula sluha, zna da onaj ko kaže „Boli me uvo“ time bar i podsvesno i na doslovnom nivou ukazuje na sopstveni mazohizam, još jednu bitnu crtu nacionalnog sindroma, poèev od toga što slavimo neke poraze ili se rado priseæamo ratova – tako se barem èesto za nas kaže. Poreðenja radi, Španci na mestu dotiène sintagme imaju izraz "Se me suda la polla", pri èemu "suda" predstavlja oblik treæeg lica glagola koji u prevodu znaèi znojiti se. Èak i ako se držimo doslovnog znaèenja, neki ljudi pokazuju da im je mislima i telu mnogo bliže znojenje usled seksa?, sporta?, vruæine…? od mazohistièkog bola, što je i vrlo razumljivo i prirodno. Lako preneseno, pošto je oznojen muški polni organ znak za uzbuðenje u odreðenoj fazi seksa, vidimo da se sliène stvari mogu iskazati na radikalno razlièite naèine. U ovom sluèaju èak i nijansirano, što pak ukazuje na izvesnu suptilnost, makar i kolektivnog, dotiènog jeziènog tvorca i korisnika. S druge strane, može to i mnogo grublje: BmK. A pošto psovku koja nas zanima koriste, mada manje, i žene iako se njome u prvi plan stavlja muški polni organ, eto ekstremnog argumenta za to koliko srpski – a u sliènoj meri i ostali derivati srpskohrvatskog jezika – reflektuje maèistièku postavku društva. Pa u domaæem što javnom što kolokvijalnom govoru se, izmeðu ostalog, mnogi izrazi oblikovani u muškom rodu èesto koriste i kad govore žene, poèev od imenica koje oznaèavaju zanimanje (prevodilac/prevoditeljica isl.). To što je ona u upotrebi i kod femininuma svedoèi koliko je socijalno nedistinktivna i, samim tim, koliko je zaživela u svim slojevima društva. Tako su i razlozi za njenu upotrebu veoma šaroliki: zapravo najèešæe leže u nekoj vrsti gubitnièke ignorancije, bilo u sluèaju uspeha drugog, bilo kao plod impulsivnosti, pojaèanog stupnja "bezinteresne" netrpeljivosti... U krajnjem sluèaju, iskreno naglasiti da vas boli ona stvar, znaèi zaèepiti uši da biste svest o onome što se uopšte zbiva sveli na domašaj sopstvenog pogleda. Takoðe, pretpostavljam da je to jedna od magiènih reèenica malobrojnih evroskeptika, kad govore o EU (i ne samo o NATO i EU). I dobrog dela proevropejaca, kad govore o nacionalnom (i ne samo o nacionalnom). A pošto „Bmk“ ukazuje na tako znaèajne crte nacionalnog sindroma kakve su epika, mazohizam i maèistièka slika sveta,te pošto je kao što rekosmo posredi možda sintagma u najživljoj upotrebi u srpskom jeziku, zlobniku i prostodušnom
šaljivdžiji bi moglo pasti na pamet da bi idealno rešenje za prateæi tekst nacionalnog grba, ispod slike dvoglavog orla, moglo da bude upravo „Boli me/nas k...“ Ukoliko pak ista ta tendencija postoji i u okolnih naroda, mogli bi i oni da iste reèi prišivaju svojim životinjama.

Šalu na stranu: uprkos vlastitom banalnom naboju, psovka kojom se bavimo možda zaista dopušta i moguænost složenije upotrebe. Naime, njeno izgovaranje najmanje nesuvislo zvuèi onda kad se njome ukazuje na iskrenu želju za oèuvanjem integriteta i intime, svoje i tuðe, i ispoljava pankerski starobuntovno nepristajanje na vladajuæi kulturno-politièki obrazac. (O jednom rukavcu te prièe je dotièna beogradska grupica i pevala: „Boli me kita da budem k’o marioneta/ il’ da budem k’o štafeta/ da me tamo neko cima/ de me ’vamo neko šeta...“) Jer, oèuvanje privatnosti je nešto što se u
usmenjaèkoj sredini, poput ove, možda i najbolnije krši. Ako još ikoga (za) to boli.

Ime i prezime


TekstUnesite rezultat operacije sa slike iznad:

Ako reč nije čitljiva kliknite ovde.Komentari čitalaca

Ostali blogovi

Ivana Kuzmanović
10.04.2014.

Ljubav i zrelost

Ivana Kuzmanović

Šta se sve krije iza reči "volim te", koje više nego olako izgovaramo, uvereni da je ono što osećamo ljubav i još sigurniji u načine na koje je ispoljavamo? Kako to da ljubomoru pravdamo snažnim...više
Jelica Greganović
08.04.2014.

Kad umiru anđeli

Jelica Greganović

Noćas je umrla Anastasija Trajković. Imala je samo devet godina. Umrla je ne samo zbog teške bolesti, umrla je zbog svega i svih koji nisu umeli da cene sreću što je imaju, što postoji. Strašno...više
Aleksandar Ilić
04.04.2014.

Razvajfajovaše li ti se ruteri?

Aleksandar Ilić

Obesfejvovaše li ti se menšni? Obezritvitiše li ti se tvitovi? Odfoloverovaše li te foloveri? Obezkomentarisaše li ti se selfiji? Odjutjubovaše li ti se šerovi? Odbaferovaše li ti se klipovi? Profejsbučiše...više
Jelica Greganović
28.03.2014.

Zabranite realnost!

Jelica Greganović

»U životu se ljudi ne ubijaju, ne bese i ne izjavljuju ljubav u svakom trenutku. Veći deo svog života jedu, piju i govore besmislice.« (Anton Pavlovič Čehov) Problem je u tome...više
Jelica Greganović
27.03.2014.

Svekrvobolja

Jelica Greganović

Decu imamo i u istu ulažemo zato da bi nam bila oslonac i pomoć. U starim danima, ali i ranije ako je ikako moguće i potrebito. Uzmimo na primer našeg Prestolonaslednika. U njega smo uložili...više
Aleksandar Ilić
25.03.2014.

Netopis

Aleksandar Ilić

Većinu dana provodio sam na internetu. Tačnije: na internetu nisam bio samo onda kada ga nisam sanjao. Postao sam zavisan od društvenih mreža, torenta, skrolovanja, lajkova, ritvitova, fejvova, komentara,...više
Ivana Kuzmanović
17.03.2014.

Zahvalnost za Ljubav

Ivana Kuzmanović

Zahvalnost je emocionalni odgovor ljubavi koji raste iznutra kada se susretnemo sa izvanrednim dizajnom života – Džejms Jubanks. Jednoga dana moja prijateljica je odlučila da postavi pitanja...više
Radio Laguna
knjizar
kalendar
newsletterKnjiga nedelje
 magicna vila
knjiga nedelje

Magična vila

Grupa autora
Divac